21 Haziran 2016 Salı

My Lovely Istanbul - Benim Sevgili İstanbul'um, 2016

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: My Lovely Istanbul - Benim Sevgili İstanbul'um
Time: 03:20                   
Media: Video-Art
Format: DVD  Pal
Year: 2016

Bu video’da İstanbul şehrinin heykel ile imtihanı gözler önüne serilirken zihniyet sorunu tartışmaya açılıyor.

The Way - Yol, 2016Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Way - Yol
Time: 04:25
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2016


Bu video; Uyku ile uyanıklık arasında geçen bitmeyecekmiş gibi görünen yolların yarattığı estetik görüntülerin harmanlamasından oluşmuştur.


The video consists of blending of aesthetic images created by the seemingly endless paths that pass between sleep and wakefulness.

Music Of The Water - Suyun Müziği, 2016

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Music Of The Water - Suyun Müziği
Time: 02:37
Media: Video-Art
Format: DVD  Pal
Year: 2016

Bu video da suyun yarattığı efektler ile oluşan soyut bir dünya ile soyut bir müzik oluşturulmuştur. Dalga seslerinin tınısı soyut dünyanın ardındaki özü anımsatır.


This video is composed of effects created by the water. Thus an abstract world and an abstract music have emerged. The voices of the wave sounds recall the essence behind the abstract world.Love Letters II - Aşk Mektupları II, 2016Artist Name: Şinasi Güneş
Title:
Love Letters II - Aşk Mektupları II
Time:
03:48
Media:
Video-Art
Format:
DVD Pal
Year:
2016

Lovers write own names on the  trees in Izmir and Istanbul . When they write their names on the trees, they damage these unfortunately. 

Bu video aşıkların ağaçlara sevgililerinin isimlerini yazdıkları görüntülerden oluşmaktadır.  Sevgililer aşklarını ifade ederken ağaca da zarar verirler.

Lenin's Monuments - Lenin Anıtları, 2016


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Lenin's Monuments - Lenin Anıtları
Time: 08:17                   
Media: Video-Art
Format: DVD  Pal
Year: 2016

Bu video; Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Vladimir İlyiç Lenin’in heykellerinin yıkılması esnasındaki görüntülerin harmanlamasından oluşuyor. Bu yıkımdan kurtulan bazı heykeller bir dönemin kapanışının tanıklığını yansıtmak üzere müzelerde yerini almışlardır. Bu görüntülerde Sosyalizm ironik bir şekilde ele alınmıştır.


This video is composed of images of the destruction of the monuments of Vladimir Ilyich, the founder of the Soviet Union, Some sculptors surviving this demolition took place in the museum to reflect the testimony of the closing of a period. In these images, Socialism has been dealt with ironically.

The Cactus Cemetery - Kaktüs Mezarlığı, 2016Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Cactus Cemetery
Time: 03:14
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2016

This video consists images of reminding of a cactus cemetery on which being written to love letters cactuses in Bodrum Castle.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanatçı İsmi: Şinasi Güneş
Yapıt İsmi: Kaktüs Mezarlığı
Süre : 03:14
Türü: Video-Art
Format: DVD  Pal

Bu film Bodrum Kalesi’nde üzerine aşk yazıları yazılan kaktüs bahçesinin adeta bir mezarlığı andırdığı görüntülerden oluşmaktadır.

Obsession - Obsesyon, 2016

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Obsession - Obsesyon
Time: 01:36                  
Format: DVD  Pal
Year: 2016
Media: Video-Art


Cep telefonu ile çekilen bu video obsesif bozukluklardan kaynaklanan görüntülerin ironik mizahsenler ile harmanlanmasından oluşur. akar. Performansı gerçekleştiren sanatçı  hareketli müziğin ritmi ile paralel bir şekilde obsesyonu dönüştürerek izleyiciye sevimli görüntüler aktarır.


This video, shot on a mobile phone, consists of blurring images from obsessive disorders with ironic humor. The performance artist transforms the obsession with the rhythm of the moving music and conveys cute images to the audience.

Sofia Bulgaria 1300 years Monument - Bulgaristan'ın 1300 Yılı Anıtı, 2015

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Sofia Bulgaria 1300 years Monument - Sofya Bulgaristan'ın 1300 Yılı Anıtı
Time: 05:35     
Media: Video-Art
Format: DVD  Pal
Year: 2015

1981 yılında Bulgaristan Devleti’nin 1300. yılı şerefine inşa edilip, 1989 yılındaki rejim değişikliğinin ardından otoriteler tarafından tamamen kaderine terkedilen  bu anıt birbirine dolanan üç yapı geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği temsil ediyor. Uzun süredir,  anıt yıkılmalı mı yoksa restore mi edilmeli  sorusu gündemdeydi.

This monument was built in 1981 in honor of the 1300th anniversary of the Bulgarian State. After the regime change in 1989, the monument was totally abandoned by the authorities. In this monument, has three structures that are intertwined represent past, present and future. The public thinks that the monument should be destroyed or restored.

Sultanahmet, 2015


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Sultanahmet
Time: 05:57                  
Format: DVD  Pal
Year: 2015
Media: Video-Art


Bu video; İstanbul Sultanahmet Camii önünde bulunan oturma yerlerindeki turistlerin görüntülerinden oluşuyor. Anıt üzerinden izleyicinin psikolojisi irdeleniyor.


This video consists of the images of the tourists in the resting places in front of the Blue Mosque in Istanbul. The psychology of the spectator is examined through the monument.

The Curtain - Perde, 2015Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Curtain - Perde
Time: 01:32
Media: Video-Art
Format: DVD Pal

Year: 2015

Bu videoda; İstanbul Beyoğlu’nda bir sanat galerisinde perdenin ışığın etkisi ile birlikte sanat yapıtına dönüşmesi irdeleniyor.


In this video; the curtain is transformed into the an art work by the effect of light in art gallery, in Beyoğlu-Istanbul. 

The New Anatolia - Yeni Anadolu, 2015


Artist Name: Şinasi Güneş
Title:
The New Anatolia
Time:
03:27
Media:
Video-Art
Format:
DVD Pal
Year:
2015


This work is a continuation of the Anatolia video and also was taken with a mobile phone. “New" fact which is accompanied by the "Anatolia" is now not only studied through the female figure also on identity and gender. Women's social roles are determined by culture and it reveals political influence in the New Anatolia. Veiling fact in the political process is now represents a sexless figure which stuck between breathing and choking.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanatçı İsmi: Şinasi Güneş
Yapıt İsmi: Yeni Anadolu
Süre : 03:27
Türü: Video-Art
Format: DVD Pal
Yıl: 2015

Bu çalışma Anadolu videosunun devamı niteliğindedir ve aynı zamanda cep telefonu ile çekilmiştir. “Yeni” olgusunun eşlik ettiği “Anadolu” artık yalnızca kadın figürü üzerinden değil aynı zamanda kimlik ve cinsiyet üzerinden de irdelenmektedir. Kadının toplumsal rolleri kültür tarafından belirlenirken yeni Anadolu da da politik etkide göze çarpar. Örtünme olgusu politik süreçte artık boğulma ile nefes alma arasında sıkışmış cinsiyetsiz figürü temsil eder.

Ben, 2015


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Ben            
Time:  01:43
Format: DVD  Pal
Year: 2015
Media: Video-Art

---------------------------------------------------------------------------

Sanatçı İsmi: Şinasi Güneş
Yapıt İsmi: Ben
Süre : 01:43
Türü: Video-Art
Format: DVD Pal
Yıl: 2015

Bu video; Çocuklardaki bencilliğin boyutlarını irdelemek amacıyla yapılmıştır.

Bir Çocuk Bir Hadis, 2015

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Bir Çocuk Bir Hadis           
Time:  04:01
Format: DVD  Pal
Year: 2015

Media: Video-Art

-----------------------------------------------------------------

Sanatçı İsmi: Şinasi Güneş
Yapıt İsmi: Bir Çocuk Bir Hadis
Süre : 04:01                  
Türü: Video-Art
Format: DVD Pal
Yıl: 2015

Bu video; Çocukların hadis okumaları üzerine kuruludur. İronik bir yaklaşım söz konusudur.

Agoraphobia - Agarofobi, 2014
Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Agoraphobia - Agorafobi
Time: 02:24
Media: Video-Art
Format: DVD Pal

Year: 2014

Toulouse şehrinde Franz West tarafından yapılmış olan Agoraphobia  isimli anıt heykel  üzerinde oturarak meditasyon yapan bir bayanın görüntülerinden oluşuyor. 

The monument was made by Franz West in the city of Toulouse. A woman sitting on this monumet named Agoraphobia is meditating.


Meeting Room - Buluşma Odası, 2014


Artist Name: Şinasi Güneş
Title:
Meeting Room
Time:
03:11
Media:
Video-Art
Format:
DVD Pal
Year:
2014


There are rooms that glass-fronted which having a meeting between prisoners and relatives of prisoners in the Ulucanlar Prison. Of the psychology of what is outside, not inside, with closure status trought images is being questioned.


Ulucanlar Cezaevinde kalan tutuklular ile yakınlarının görüşme yaptıkları camekanlı odalar. İçeride olanın değil de dışarıdakilerin psikolojisinin yansıtıldığı görüntüler ile kapatılma sorgulanıyor.


Open Interviews - Açık Görüşme, 2014Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Open Interviews
Time: 03:24
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2014

Bu video;  Çaresiz bir şekilde çıkış arayan bir insanın mücadelesini yansıtır.       

This video shows a person struggling to find desperately exit.    

Police Car İn Beirut - Beyrut'ta Polis Arabası, 2014
Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Police Car İn Beirut
Time: 05:17                 
Format: DVD  Pal
Year: 2014
Media: Video-Art

Türkiye’den turistik bir firmanı düzenlediği Beyrut turunda eskortluk eden polis arabalarının görüntüleri, Beyrut şehrindeki yaşam biçimini betimler.       


Images of police cars escorting the tour of Beirut, organized by a tourist company from Turkey, depict the life style in the city of Beirut.

The Balloon - Balon, 2013


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Balloon / Balon
Time: 03:41
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2013


Colorful balloons usually used for target practice by the sea in Istanbul create an aesthetic  image with the effect of wind. As parallel, with two different time periods, balloons are to be. Focussed on color, movement and sound relationship.

İstanbul’da genellikle deniz kenarında atış talimi için kullanılan renkli balonlar rüzgarında etkisiyle estetik bir görüntü oluştururlar. Balonlar iki farklı zaman diliminde birbirine paralel olarak birlikte olacak şekilde sunulmuştur. Renk, hareket ve ses ilişkisi üzerine odaklanılmıştır.

Dance of Water - Suyun Dansı, 2013Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Dance of Water
Time: 04:39
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2016

Water flowing in a garden pond fascinates everyone with its sound and its aesthetic forms.

Bir bahçe havuzunda akan su sesi  ve oluşturduğu estetik formlar ile izleyeni kendisine doğru çeker.

Beirut Martyrs' Monument - Beyrut Şehitler Anıtı, 2013


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Beirut Martyrs' Monument
Time: 02:35                 
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

Osmanlı'ya karşı çıkan isyan sonucunda ölenlerin anısına yapılan Şehitler Meydanı’nda bulunan  Şehitler Anıtı. Bugün gençlerin kendilerini ifade ettikleri bir mekan. İç savaş sırasında oluşan üzerindeki kurşun delikleri ile adeta kendiliğinden "İç Savaş Anıtı" na dönüşmüş gibi. 


The martyrs’ monument in the Martyr’s Square was made in memory of the deaths as a result of the revolt against the Ottoman Empire. It is a place where young people express themselves today. The monument has virtually become a "Civil War Monument" with its bullet holes formed during the civil war.

Ataturk Monument in Kadıköy - Kadıköy Atatürk Anıtı, 2013Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Ataturk Monument in Kadıköy
Time: 06:04             
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

 Bu video; Türk halkının önderi olan Atatürk’ü sembolize eden İstanbul Kadıköy meydanındaki  Atatürk  Anıtı ile özdeşleşen, kendini ifade etmeye çalışan insanların görüntülerinden oluşuyor.


The video consists of images of people trying to express himself.  They identified with the Atatürk Monument, which symbolizes Atatürk, the leader of the Turkish people in the Kadıköy Square, Istanbul.       

The Money World - Paranın Dünyası, 2013Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Money World
Time: 09:35
Media: Video-Art
Format: Dvd Pal
Year: 2013

In this video, the artist is looking for voice money in the world of symbols.Sanatçı bu videoda  sembollerin dünyasında paranın sesini arıyor.

The Wedding - Düğün, 2013

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Wedding
Time: 03:32
Media: Video-Art
Format: Dvd Pal
Year: 2013


This video consists of collage of wedding images, inwhich displayed  with all the clarity, money that is used as a representation of power.

Bu video, gücün temsili olarak kullanılan paranın tüm açıklığı ile sahnelendiği yer olan düğün görüntülerinin kolajından oluşmaktadır.

The Water War - Su Savaşı, 2013


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Water War
Time: 06:29
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2013

The video consists of scenes of the water war which the group, water guns and plastic bottles of water in their hands, beating each other group with chanting slogans “Taksim everywhere resistance everywhere” that lasted about 15 minutes, because of the protests against using the police tear gas and water cannons and the closure of the park to the public.


Bu video, Taksim Gezi Parkı’nın kamuya kapatılmasını ve polisin biber gazı ve tazyikli su kullanımını protesto etmek amacıyla "Heryer Taksim heryer direniş" sloganları atarak ellerinde su tabancaları ve pet şişelerle birbirilerine su atan gurubun yaklaşık 15 dakika süren su savaşı’nın görüntülerinden oluşuyor.Istanbul LGBT Pride 2013 - İstanbul Onur Yürüyüşü
Artist Name: Sinasi Gunes
Title: Istanbul LGBT Pride 2013 
Time: 07:45        
Media: Video-Art
Format: Dvd Pal
Year: 2013

This video consists of scenes of beautiful and fun and also thought-provoking                                 about their honor march. They are walking with discourse which their existence is a right to an honorable.

Bu film onların onur yürüyüşlerine dair güzel ve eğlenceli aynı zamanda düşündürücü görüntülerden meydana gelmektedir. Onlar varoluşlarının bir hak olduğu söylemi ile onurlu bir şekilde yürümektedirler.Turkish Mustache - Türk Bıyığı, 2013

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Turkish Mustache
Time: 02:31                 
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

Bu video da Türk erkekleri için erkek olmanın bir göstergesi olarak kullanılan bıyık, ironik bir dil kullanılarak ters yüz ediliyor.           

This video deals with ironically an mustache used as a demonstration of being a man for Turkish man.         

The Monument Of Chapul - Çapulcu Anıtı, 2013Sanatçı İsmi: Sinasi Gunes/ Şinasi Güneş
Yapıt İsmi:
The Monument of Chapul /Çapulcu Anıtı
Süre:08:31
Türü:
Video-Art
Format:
DVD PAL
Yıl:
2013

In this video consist of images of turning into a temporary monument or the victory monument a police car has made dysfunctional by activists, Gezi Park inwhere social movement  against the existing power. Car is a representative of the venue where photographs were taken as well as it is a playground.

Bu video; Mevcut iktidara karşı yapılan sosyal hareketlerin yer aldığı Gezi Parkı’nda eylemcilerin işlevsiz hale getirdiği bir polis arabasının adeta bir geçici anıta-zafer anıtına dönüşmesinin görüntülerinden oluşuyor.  Araba aynı zamanda bir oyun alanı , hatıra fotoğraflarının çekildiği temsili bir mekandır.
Öğretmen Okulu, 2013

Sanatçı İsmi:  Şinasi Güneş
Yapıt İsmi:  
Öğretmen Okulu
Süre: 42:32
Türü:
Video-Art
Format:
DVD PAL
Yıl:  
2013


Emekli Öğretmen Mehmet Güneş’in Köy Enstitülerinin hemen akabinde kurulan Öğretmen Okulu’ndaki öğrenimi esnasındaki anlatılar üzerine kurulu.
Bu video; Aynı zamanda tarihsel açıdan bir dönem tanıklığını oluşturmaktadır

Mete, 2013

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Mete
Time: 02:29                                 
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

Bu video; Bedensel engelli bir gencin internet ile ilişkisini konu alan görüntülerden kurulu.

The Shower - Duş, 2013


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Shower
Time: 14:43                  
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

Özelde yapılan duş alma eyleminin halka açık yerde plajda yapılması, kültür farklılıklarını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serer.

The Cappadocia - Kapadokya, 2013Artist Name: Şinasi Güneş
Title: The Cappadocia
Time: 01:42                 
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

The video consist of images based on relationships between pottery and carpet weaving as traditional handicrafts. Images are streamed in a rhythmic repetitive.


Bu video; el sanatları olan çömlek yapımcılığı ile halı örme arasındaki ilişkiler üzerine kurulu görüntülerden oluşuyor. Görüntüler tekrara dayalı ritmik bir şekilde akmaktadır.   

The Tuz Lake - Tuza Gölü, 2013Artist Name: Şinasi Güneş
Title:
The Tuz Lake
Time:
03:21
Media:
Video-Art
Format:
DVD Pal
Year:
2013

The video consist of images of the relationships established with salt and water coming people to Tuz Lake area of Central Anatolia in Turkey. Each shade of the human figure, in space or lake almost proves the occurrence of bidirectional reality. The people and their shadows  determines a direction  in fabulous venue of salt and water. They continues their adventures bacause of actions of walking and running in the Salt Lake. The result is harmony  between  the people and the nature as an aesthetic and the naive.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanatçı İsmi: Şinasi Güneş
Eser İsmi: Tuz Gölü
Süre:
03:21
Medya: Video-Art
Format: DVD Pal
Yıl: 2013

Bu video; Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde yer alan Tuz Gölü’ne gelen insanların tuz ve su ile kurdukları ilişkilerin görüntülerinden oluşuyor.

Semazen, 2013

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Semazen
Time: 02:31
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2013

This video consists of returning the semazens in a trance with music. “Sema” established by the semazens for the human relationship in action level from makrokosmos to mikrokosmos. It is achieved harmony by music. Semazen wears a special outfit that represents the death of his ego. Each piece of his suit represents grave, tombstone, and shroud.

* Semazen refers to a person who performs the sema

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sanatçı İsmi: Şinasi Güneş
Yapıt İsmi: Semazen
Süre: 02:31
Medya: Video-Art
Format: DVD Pal
Yıl: 2013

Bu video, Semazenlerin musiki eşliğinde  kendinden geçerek dönmelerinden (sema etme) oluşmaktadır. Semazenler makrokozmoz ile mikrokozmoz olan insanın ilişkisini eylemsel düzeyde sema ile kurarlar. Musiki ile de ahenk ve uyum sağlanır.

Semazen nefsinin ölümünü temsil eden özel bir kıyafet giyer. Başına giydiği sikke mezar taşını, hırka mezarını, hırkasının altına giydiği beyaz tennure kefeni temsil eder.

In Underground - Yeraltında, 2013
Artist Name: Şinasi Güneş
Title: In Underground
Time: 01:22                
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

The performance video consist of reflection of a trip to the primitive societies ironically.          

Bu performans videosu, ilkel toplumlara yönelik bir yolculuğun, ironik bir şekilde yansıtılmasından oluşmaktadır.
  

Hacı Bektaş-ı Veli, 2013

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Hacı Bektaş-ı Veli
Time: 00:48                
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

 This  video based on images of people who were there for make money, they are waiting for money from visitors who came to see Statue of Haci Bektas-i Veli.

Bu video; Hacı Bektaş’ı Veli Heykelini görmeye gelen ziyaretçilerden para kazanmak amacıyla orada bulunan insanların görüntüleri üzerine kuruludur.

Cleaning - Temizleme, 2013


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Cleaning
Time: 01:33                                  
Format: DVD  Pal
Year: 2013
Media: Video-Art

Questioned the relationship of employee and employer in this video consist of images during cleaning of employee who working a hotel.


İşçi, işveren ilişkisinin sorgulandığı bu video, otelde çalışan temizlik işçilerinin bir otelin bahçesini temizleme esnasındaki görüntülerinden oluşmaktadır.

Shadows - Gölgeler, 2012
Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Shadows
Time: 02:46                  
Format: DVD  Pal
Year: 2012
Media: Video-Art

Felt the spirit of nature in this video, it is a projection of the real and reality together. Relationship between sound and movement is provided with images of leaves which changes shape to the wind effect.

Doğanın ruhunun hissedildiği bu video da, gerçek ve gerçeğin izdüşümünü bir aradadır. Ses ve hareket ilişkisi rüzgarın itkisiyle biçim değiştiren yaprakların görüntüsü ile sağlanır.

Casino, 2012

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Casino
Time: 03:33               
Format: DVD  Pal
Year: 2012
Media: Video-Art


Oyun ve sürü psikolojisi üzerine görüntülerden oluşmaktadır.

Big Brother, 2012


Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Big Brother
Time: 02:10               
Format: DVD  Pal
Year: 2012
Media: Video-Art

Bu videoda; Sistemin aktörlerini mizahi bir şekilde alınarak kritize edilmektedir.

My Body My Decision - Benim Bedenim Benim Kararım, 2012

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: My Body My Decision
Time: 08:48
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2012


This video,  is created  The protesters  "Abortion is a right,"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu video, "Kürtaj bir haktır" protestolarından oluşmaktadır.

Eminönü, 2012

Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Eminönü
Time: 07:13
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2012

In disrict of Eminonu in where the old Istanbul, the people eat fish in the bread for dinner at the same time they pollute the environment.

People are literally fused garbage.

Eski İstanbul’un konuşlandığı semtlerden olan Eminönü’nde halk akşam yemeği niyetine balık+ekmek yemekte, bir yandan da çevreyi kirletmektedir.
Halk adeta çöpler ile kaynaşmıştır.