12 Haziran 2016 Pazar

Anatolia - Anadolu, 2006Artist Name: Şinasi Güneş
Title: Anatolia
Time: 02:18
Media: Video-Art
Format: DVD Pal
Year: 2006

In the video-work Anatolia,  acts  of  covering and  wrapping  are  not  personalised.  Cultural  layers of  the  past do not reach  as  far  as  the  cultural  diversity  of  the  region  of  Anatolia.  The  covering of  the  model  here  is  gestural.  However,  different  social  roles  are  questioned  to  point  to  the feminine  in  this  work.  The concept  for  the  video-work  refers  to  the  issues  of  taboo  and privacy  in  addition  to  the  cultural  diversity  of  Anatolia  itself.                                                                         
The  feminine role which appears  in social performances  in society  is overlapping  with  the  covering of  the  model in the film. For example:  employed  woman,  woman  in  the  home,  the  woman  next to  her  husband  etc.
They  show  the psychology of regional wrapping. The film emphasis  notonly  social strangulation but also that women  have  been  converted  into cultural objects. Especially, woman’s  freedom…

In addition to being related to the region of Anatolia, it is a visual feast on on the diversity of traditions.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu çalışmada örtme ve örtünme eylemleri kişisel değildir. Geçmişin kültürel katmanları, Anadolu’nun kültürel çeşitliliği kadar zengin değildir. Örtünme modelleri, yalnızca bir jesti imler. Oysa bu çalışmada farklı sosyal roller “feminen” noktasında sorgulanır. Anadolu kavramıyla oluşmuş bu video art, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğinin yanında “tabu” ve “mahremiyet” kavramlarına işaret eder.
Filmde, sosyal performansta ortaya çıkan kadınsal rol, örtünme biçimleriyle örtüşür. Örneğin, “çalışan kadın”, “evdeki kadın”, “kocasının yanındaki kadın” vs. Tüm bunlar yöresel örtünme psikolojisini gösterir. Bu film, yalnızca sosyal düğümlenmeyi değil aynı zamanda bir kültür nesnesi haline getirilmiş kadını vurgular. Özelliklede kadının özgürlüğünü…
Anadolu’nun güncelliğinin yanı sıra, Anadolu pre/post argümanlarla geleneğin çeşitliliği üzerine görsel bir şölendir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder